Notariskantoor Scherfke in Borne
Tarieven

Tarieven van Notariskantoor Scherfke in Borne

De tijd die we aan een vraagstuk spenderen is vooraf niet concreet vast te stellen. Want elke situatie is uniek. Je kunt Notariskantoor Scherfke wel vragen om een opgave te geven van de te verwachten kosten. We stellen het honorarium vast aan de hand van de omstandigheden van de uitgevoerde opdracht. Ook wanneer een akte bij nader inzien niet doorgaat, kunnen we voor de verrichtte werkzaamheden een honorarium in rekening brengen. Aspecten die hierbij meestal een rol spelen zijn; de bestede tijd, de kwalificaties van degenen die bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, eventueel benodigde specialisatie, gevraagde spoedbehandeling en het financiële belang van de zaak.

Offerte aanvragen?