Een koopcontract voor je huis op laten stellen door een notaris? Neem contact op met Notariskantoor Scherfke in Borne
Zakelijk

Advies van de notaris voor een bevorderlijke bedrijfsvoortgang

Bij het adviseren van ondernemers staat de voortgang van de onderneming voorop. Hierbij zijn goede verhoudingen tussen alle betrokkenen binnen een onderneming van groot belang. Denk aan de aandeelhouders, de directieleden, werknemers en leden van de raad van commissarissen. Iedereen heeft zijn rechten en plichten. Die moeten helder zijn gecommuniceerd. Onze adviezen kunnen leiden tot: statuten, reglementen, arbeidscontracten, managementcontracten, aanvullende aanbiedingsregelingen van aandelen en aandelenopties.

Rechtsvorm bepalen

Je eigen bedrijf starten. Spannend! En er komt nogal wat bij kijken. Een van de belangrijkste keuze die ten grondslag ligt aan je onderneming, is de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven. Als je met meerdere ondernemers samenwerkt, is er een ruime keuze: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de coöperatieve vereniging, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap. De keuze van de rechtsvorm heeft niet alleen belangrijke fiscale gevolgen maar ook gevolgen voor de aansprakelijkheid, de financieringsmogelijkheden en de continuïteit van de onderneming. Laat je uitgebreid informeren door deskundigen van Notariskantoor Scherfke.

Soepele bedrijfsopvolging

Wil je in de toekomst je bedrijf verkopen of voort laten zetten door een familielid? Om deze transitie soepel te laten verlopen, kan het verstandig zijn om in een vroeg stadium (4 tot 5 jaar voor de bedrijfsopvolging) contact op te nemen met de notaris. Soms moet je al een aantal jaren van tevoren voorbereidende maatregelen treffen. Denk aan fiscale termijnen (van bijvoorbeeld 3 jaar) die een belangrijke rol spelen: zoals het oprichten van een bv of van een holding boven de bestaande bv.

Bedrijfsovername

Ook bij een voorgenomen bedrijfsovername raden we je aan om niet lang te wachten met het inwinnen van juridisch advies. Het kan leiden tot een andere aanpak dan enkel economisch advies. Voor het vaststellen van de koopsom is het belangrijk om onder meer het huurcontract en de arbeidscontracten van de werknemers van de over te nemen onderneming onder de loep te nemen.

Aandelen

De notariële toets is bij de inkoop, intrekking, afstempeling en uitgifte van aandelen van grote toegevoegde waarde. De notaris bekijkt kritisch welke gevolgen deze financiële handelingen hebben op de machtsverhoudingen en de rechten en plichten van betrokkenen binnen een organisatie.

Zakelijke diensten van Notariskantoor Scherfke op een rij:

  • oprichting rechtspersonen
  • aangaan personenvennootschappen
  • statutenwijzigingen
  • liquidaties
  • fusies
  • splitsingen
  • certificeringen van aandelen
  • aandelen ruilen
  • overdrachten van aandelen
  • uitgiften van aandelen

Privacy statement

De communicatie en gegevensuitwisseling met bezoekers van deze site gebeurt zo veilig mogelijk. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en worden op geen enkele manier openbaar gemaakt, verhuurd of verkocht. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Disclaimer

De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid gemaakt en wordt ook zorgvuldig bijgehouden. Het is algemene informatie en niet van toepassing op individuele situaties. U kunt aan de inhoud van deze site geen rechten ontlenen en geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.