Zakelijk juridisch advies door Notariskantoor Scherfke in Borne

Bij het adviseren van ondernemers staat de voortgang van de onderneming voorop. Hierbij zijn goede verhoudingen tussen alle betrokkenen binnen een onderneming van groot belang. Denk aan de aandeelhouders, de directieleden, werknemers en de leden van de raad van commissarissen. Iedereen heeft zijn rechten en plichten. Die moeten helder zijn gecommuniceerd. Onze adviezen kunnen leiden tot statuten, reglementen, arbeidscontracten, managementcontracten, aandelenopties en aanvullende aanbiedingsregelingen van aandelen.

Rechtsvorm bepalen

Je eigen bedrijf starten. Spannend! En er komt nogal wat bij kijken. Een van de belangrijkste keuzes die je bij de start van je onderneming moet maken, is die over de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven. Als je met meerdere ondernemers samenwerkt, is er een ruime keuze: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de coöperatieve vereniging, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap. De keuze van de rechtsvorm heeft niet alleen belangrijke fiscale gevolgen maar ook gevolgen voor de aansprakelijkheid, de financieringsmogelijkheden en de continuïteit van de onderneming. Laat je uitgebreid informeren door deskundigen van Notariskantoor Scherfke.

Vraag direct advies

Zakelijke diensten van Notariskantoor Scherfke op een rij

Onze diensten:

  • Oprichting rechtspersonen

  • Aangaan personenvennootschappen

  • Statutenwijzigingen

  • Liquidaties

  • Fusies

  • Splitsingen

  • Certificeringen van aandelen

  • Aandelen ruilen

  • Overdrachten van aandelen

  • Uitgiften van aandelen

Meer informatie

Soepele bedrijfsopvolging

Wil je in de toekomst je bedrijf verkopen of voort laten zetten door een familielid? Om deze transitie soepel te laten verlopen, kan het verstandig zijn om in een vroeg stadium (vier tot vijf jaar voor de bedrijfsopvolging) contact op te nemen met de notaris. Soms moet je al een aantal jaar van tevoren voorbereidende maatregelen treffen. Denk aan fiscale termijnen (van bijvoorbeeld drie jaar) die een belangrijke rol spelen, zoals het oprichten van een bv of van een holding boven de bestaande bv.

Neem contact op

Bedrijfsovername

Ook bij een voorgenomen bedrijfsovername raden we je aan om niet lang te wachten met het inwinnen van juridisch advies. Het kan leiden tot een andere aanpak dan enkel economisch advies. Voor het vaststellen van de koopsom is het belangrijk om onder meer het huurcontract en de arbeidscontracten van de werknemers van de over te nemen onderneming onder de loep te nemen.

Aandelen

De notariële toets is bij de inkoop, intrekking, afstempeling en uitgifte van aandelen van grote toegevoegde waarde. De notaris bekijkt kritisch welke gevolgen deze financiële handelingen hebben op de machtsverhoudingen en op de rechten en plichten van betrokkenen binnen een organisatie.

Offerte aanvragen zakelijk

Dien uw offerte aanvraag hier in

Tarieven 

De tijd die we aan een vraagstuk spenderen, is vooraf niet concreet vast te stellen. Want elke situatie is uniek. Je kunt Notariskantoor Scherfke wel vragen om een opgave te maken van de te verwachten kosten. We stellen het honorarium vast aan de hand van de omstandigheden van de uitgevoerde opdracht. Ook als een akte bij nader inzien niet doorgaat, kunnen we voor de verrichte werkzaamheden een honorarium in rekening brengen. Aspecten die hierbij meestal een rol spelen, zijn: de bestede tijd, de kwalificaties van degenen die bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, de eventueel benodigde specialisatie, een gevraagde spoedbehandeling en het financiële belang van de zaak.

Voor zakelijk juridisch advies naar Notariskantoor Scherfke

Direct contact

Notariskantoor Scherfke
Grotestraat 110
7622 GP Borne

KVK: 8182558

Openingstijden*

Maandag - Vrijdag 08:30 - 12:30 13:30 - 17:00

Zaterdag - Zondag Gesloten

15/04/2022 Gesloten

18/04/2022 Gesloten

27/04/2022 Gesloten

26/05/2022 Gesloten

*Telefonisch bereikbaar vanaf 09:00

Laat je adviseren door de notaris en juridisch medewerkers van Notariskantoor Scherfke in Borne.